Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Tillfällig höjning av habiliteringsersättning för 2020

Deltagare som under 2020 har varit sysselsatta i daglig verksamhet enligt LSS kan lagom till jul se fram emot ett extra ekonomiskt tillskott i form av retroaktiv habiliteringsersättning. Kommunen har i år valt att rekvirera det stimulansbidrag som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela till landets kommuner. För Örnsköldsviks del handlar det om 3 miljoner kronor att fördela som ett engångsbelopp.

Uppskattningsvis 350 deltagare berörs och det individuella beloppet baseras på faktiskt eller planerat deltagande i daglig verksamhet under perioden januari-oktober 2020. Detta gäller oavsett om deltagandet begränsats på grund av reducerad verksamhet eller smittorisk under pandemin.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-12-11