Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sörängets servicehus avvecklas

Idag beslutade omsorgsnämnden att avveckla Sörängets servicehus. Inriktningen är att omvandla det till trygghetsboende. Avvecklingen ska ske successivt för att om möjligt vara klar vid årsskiftet 2019/2020.

Servicehus är en boendeform som inte motsvarar de krav och behov i sin fysiska utformning som gäller idag och avvecklingen av Söränget är en del i kommunens långsiktiga plan för lokalförsörjning.

Boende och medarbetare på Söränget har fått information om inriktningsbeslutet. I den fortsatta processen kommer de att få information kontinuerligt.


Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Katarina Jensstad
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
0660 - 88219
Skicka e-post