Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Social beredskap

Från och med måndag 11 december 2017 har Social utredning i Välfärdsförvaltningen social beredskap all tid utanför kontorstid årets alla dagar.

Det innebär att socialsekreterare i beredskap handlägger frågor som inte kan vänta till nästkommande vardag gällande:

  • barn och unga som far illa och har behov av skydd eller stöd
  • personer som till följd av missbruk är i behov av akut hjälp
  • personer utsatta för våld i nära relationer som är i behov av akut hjälp från socialtjänsten.

Telefonnumret du ringer för att nå beredskapen är 0660-888 07.

Aktuelltartikel publicerad av: Lovisa Eurenius Westling

2017-12-11

 Kontakta oss

Social beredskap
Vid akuta situationer, all tid utanför kontorstid.
0660-888 07