Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Plattform U går in i ordinarie verksamhet

I december 2017 avslutades det kommunala projektet Plattform U. Syftet med projektet, som delfinansierats av EUs sociala fond, har varit öka sysselsättningen hos unga Örnsköldsviksbor mellan 15 och 24 år som inte arbetar eller studerar. Genom coachning har deltagarna motiverats att sätta tydliga mål för att komma närmare arbetsmarknaden genom studier eller arbete.

I samband med att projektperioden avslutades övergick Plattform U till ordinarie verksamhet inom välfärdsförvaltningens avdelning arbetsmarknad och integration. Samtidigt utsträcktes målgruppen till att gälla unga vuxna mellan 16 och 29 år. Plattform U kommer också att delta i det kommunala aktivitetsansvaret genom att arbeta uppsökande mot ungdomar som inte påbörjar, hoppar av eller går ut gymnasiet med studiebevis.

Sedan Plattform U startade, i mars 2016, har 60 personer deltagit i projektet. Av dessa har 26 personer gått vidare till studier, arbete, aktivitet via arbetsförmedlingen eller kommunal verksamhet. Resterande har en pågående coachkontakt på Plattform U, i många fall kombinerad med praktik eller annan aktivitet.

– Det känns jättebra att vi kan komplettera vår ordinarie verksamhet med det arbetssätt som tagits fram under projekttiden med uppsökande, förebyggande och coachning. Vi höjer åldern till 29 år och utvecklar vårt arbete med gymnasieskolor, den kommunala vuxenutbildningen samt olika arbetsplatser för att på olika sätt stötta till utbildning och självförsörjning, säger Maria Nilsson, chef för avdelningen arbetsmarknad och integration.

Plattform U är en frivillig verksamhet. Unga vuxna, eller närstående, som är intresserade av det stöd Plattform U kan erbjuda, är välkomna att själva ta kontakt med verksamheten.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-01-23

 Kontakta oss

Plattform U
073-066 53 20

Skicka e-post