Örnsköldsviks nya familjecentral invigd

Kommunalråd Per Nylén fick hjälp av Lo, Majken och Christoffer från Solägget 24/Kullerbyttans förskola att klippa bandet.

De första verksamheterna i Örnsköldsviks nya familjecentral har börjat flytta in och fastigheten på Fröjastigen fylls efterhand med fler delar i kommunens och regionens gemensamma satsning på samlat föräldrastöd.

Den 30 augusti hölls formell invigning av den nya familjecentralen. I gemensamma lokaler på Fröjastigen kommer Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland tillsammans att erbjuda en förebyggande och främjande verksamhet riktad till barnfamiljer. Familjecentralen ska fungera som en öppen mötesplats där vårdnadshavare och deras barn samt blivande föräldrar ska kunna få stöd i föräldraskapet, dels av varandra, dels av de olika professioner som arbetar inom familjecentralen

I fastigheten på Fröjastigen 1 samsas mödravårdscentral, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskoleverksamhet på det nedre våningsplanet. Den öppna förskolan är tänkt att fungera som ett nav för hela familjecentralen. Här ska barn och vuxna kunna mötas och ta del av samvaro och pedagogisk verksamhet.

På det övre planet öppnar fyra förskoleavdelningar (Fröja förskola) som ett led i att avveckla paviljonglösningar och att skapa nya platser. Även den barnomsorg på obekväm arbetstid (Solägget 24) som idag är inrymd på Örnsköldskolan kommer att flytta till Fröjastigen. Genom den flytten frigörs mer lokaler för skolans behov.

Mödravårdscentralen och barnavårdscentralen kommer att bedrivas på distans från hälsocentralen Ankaret. På familjecentralen kommer mödravårdscentralen att ha en barnmorska på halvtid och barnavårdscentralen en sjuksköterska på halvtid.

– Det är mycket bra att vi har kunnat hitta denna lösning på Fröjastigen tillsammans med kommunen. Nu testar vi denna pilot under två år, utvecklar vår samverkan och ser lösningar, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland.

Verksamheterna flyttar in successivt under hösten och till årsskiftet beräknas alla delar finnas på plats.

– Alla inblandade har gjort stora insatser för att förverkliga en gemensam familjecentral. Nu ska vi fylla huset med en välkomnande verksamhet för alla. Särskilt glad är jag för de barn som kommer att få vistas i denna fina miljö, säger Per Nylén, kommunstyrelsens 1.e vice ordförande.

Familjecentralen drivs som en pilotverksamhet under två år. En utvärdering kommer sedan att ligga till grund för beslut om att eventuellt permanenta verksamheten.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-08-30