Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommun deltar i räddningsövning vid Domsjö Fabriker

Under vecka 44 genomförs en större räddningsövning inom Domsjö Fabrikers industriområde. Medverkar i övningen gör, förutom Domsjö Fabriker, även Örnsköldsviks kommuns räddningstjänst, Ambulanssjukvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt kemikalietransportören Wibax.

Vid övningen beräknas ett trettiotal aktörer delta inklusive statister. Det scenario som utspelas är en kemikalieolycka där ett läckage av en gasformig kemikalie upptäcks. Stor vikt kommer att läggas på omhändertagande av de skadade. Övningen pågår under fyra dagar, 28-31 oktober, med samma upplägg varje dag. Under dessa dagar kommer bland annat ”blåljusfordon” att synas inom industriområdet.

– Enligt Sevesolagstiftningen och Lagen om skydd mot olyckor är vi ålagda att öva. Med hjälp av övningen får vi möjlighet att pröva våra förmågor att omhänderta olyckor. Övningen ger oss även möjlighet att utvärdera vår samverkan med de deltagande samhällsviktiga funktionerna, kommenterar Johan Olsson, Brand- och säkerhetschef vid Domsjö Fabriker.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2019-10-25