Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik en av de tryggare platserna med låg andel brott

Örnsköldsvik fortsätter att ligga på en låg nivå i förhållande till jämförbara kommuner både vad gäller andelen anmälda stöld- och tillgreppsbrott och våldsbrott per 1000 invånare. Samma gäller anmäld skadegörelse. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings senaste rapport ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2017”.

I Örnsköldsvik anmäldes 21 stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare under 2016. I motsvarande kommungrupp är det endast Kiruna som har färre brott av den typen. När det gäller våldsbrott hamnar Örnsköldsvik på plats fyra bland mindre städer med 6,5 anmälda våldbrott per tusen invånare. Inom området skadegörelse är det så gott som jämnt lopp mellan Skellefteå med 6,3 och Örnsköldsvik med 6,5 anmälda brott per tusen invånare.

Årets ”Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet ” har bostadsbrand och brandförebyggande arbete som tema. Andelen utvecklade bränder i byggnad har sjunkit marginellt i Örnsköldsvik jämfört med föregående år och ligger på 0,47 bränder per 1 000 invånare. Det är också fler privatpersoner som utbildats i att hantera eller förebygga bränder.

– Utbildningar är en viktig del i räddningstjänstens verksamhet. Varje år genomför vi utbildningar för 3 500 - 4 000 personer, framför allt riktat till anställda inom företag och kommunala verksamheter, säger räddningschef Mats Renning.

Tiden från anrop till att räddningstjänsten finns på plats är med en mediantid på 15 minuter jämförelsevis lång i Örnsköldsvik. Förebyggande arbete och civila insatser som att invånare engagerar sig i deltidsstyrkor blir därför särskilt betydelsefulla i en geografiskt utsträckt kommun som Örnsköldsvik.

Den sammanvägda statistiken av personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöd- och tillgreppsbrott placerar Örnsköldsvik på plats 57, vilket är en förbättring jämfört med förra årets plats 88 bland landets 290 kommuner. En ranking som inte ska tolkas som en definitiv bild utan snarare tas som en indikation på läget i kommunen.

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet" finns i sin helhet på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-01-22