Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Omsorgsnämnden vill investera i nya lokaler för vård och omsorg

Omsorgsnämnden föreslog vid sitt sammanträde 21 oktober att kommunfullmäktige medger investering av nybyggnation av 90 lägenheter för vård- och omsorgsboende i centralorten med Bodum som huvudspår för placering. I samband med ett nybygge ska möjligheterna att även inrymma ett nytt tillagningskök utredas.

Omsorgsnämnden föreslår vidare att den gamla delen av Björnaborg, som inte motsvarar dagens krav på boende- och arbetsmiljö, rivs och ersätts med en ny byggnad med 16 lägenheter för vård- och omsorgsboende.

Investeringarna beräknas till 196 miljoner kronor för de 90 platserna i centralorten och 60 miljoner kronor för nybygge i Björna.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-10-21