Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Omsorgsnämnden föreslår ny avgiftsmodell

Omsorgsnämnden föreslog vid sitt sammanträde 26 augusti att kommunfullmäktige fattar beslut om en ny avgiftsmodell inom vård och omsorg. Den nya modellen bygger på principen ”lika avgift för lika tjänst” och ska ge ökad likställighet såväl inom som mellan vård- och omsorgsverksamheter samt för kommunmedborgare i övrigt. Förslaget innehåller dels ändrade/nya avgifter, dels ändringar av avgiftens omfattning eller förtydliganden.

Exempel på förändringar i den nya avgiftsmodellen:

  • Avgift för hjälpmedel införs. För hjälpmedel som kommunen köpt in föreslås den enskilde betala en engångsavgift för varje hjälpmedel. För hjälpmedel som kommunen i sin tur hyr in föreslås en fast månadsavgift, oavsett antal hjälpmedel.

  • Två nya avgifter föreslås för att utfärda intyg, exempelvis för bostadsanpassning eller färdtjänst. En avgift ska gälla där intyg kan utfärdas utan att legitimerad personal behöver göra hembesök och en annan avgift gäller när hembesök krävs.

  • Avgift för resor till och från olika dagverksamheter separeras. Resor till dagverksamhet för personer med demenssjukdom får en ny avgift per enkelresa motsvarande kortaste sträcka med färdtjänst. Tidigare avgiftsnivå för landsbygdstrafik upphör. Maximal avgift per månad sänks till att motsvara fyra enkelresor per vecka. Resor till daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen får en ny avgift per enkelresa som motsvarar tätortstrafik. Tidigare högre avgiftsnivå för landsbygdstrafik upphör. Maximal avgift motsvarar månadskort för lokaltrafik.

  • En ny avgift föreslås för personer som, i väntan på boende vistas på korttidsplats, tackar nej till erbjudet boende och därmed blir kvar på korttidsplatsen utan att behöva det.

  • För barn och unga upp till 20 år föreslås, liksom tidigare, avgiftsfri kommunal hälso- och sjukvård, avgiftsfria hjälpmedel samt gratis utfärdande av intyg exempelvis för bostadsanpassning eller färdtjänst.

De nya avgifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2021 under förutsättning att kommunfullmäktige har fattat beslut.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-08-26

 Kontakta oss

Anna Sundberg
ordförande omsorgsnämnden
070 - 282 86 02

Katarina Jensstad
chef välfärdsförvaltningen
070 - 698 82 19