Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu börjar bygget av gruppbostad i Kroksta

Fasad nytt gruppboende i Kroksta

Fasadskiss över det nya gruppboendet i Kroksta. Illustration Tecnicon konsult.

Örnsköldsviks kommun bygger en helt ny gruppbostad i Kroksta. Bostaden som får sex lägenheter, riktar sig till personer som har beviljats boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gruppbostaden placeras i anslutning till befintlig daglig verksamhet Kroksta/Flora. En placering som underlättar för boende som av olika anledningar kan ha svårt att ta sig till daglig verksamhet och ta del av den stimulans det innebär. Ett modernt utformat boende innebär också en välkommen standardhöjning för såväl boende som personal.

– Det är jätteroligt att vi nu äntligen kan påbörja byggnationen av en ny gruppbostad för personer med funktionsvariation i Örnsköldsviks kommun, för att möta det utökade behov som vi ser, säger Linda Mikaelsson, avdelningschef för LSS vid Örnsköldsviks kommun

Utifrån den utökning av beviljade insatser om boende enligt LSS och utifrån den lokalresursutredning som årligen görs inom Örnsköldsviks kommun, framkommer behov av att färdigställa ytterligare gruppborstäder som behöver stå klara 2020 respektive 2022.

– Om trenden fortsätter, är bygget i Kroksta bara början. Det känns bra att vi får nya boenden som är anpassade för målgruppen fullt ut och som också bidrar till ökad självständighet och delaktighet som möjliggör att individerna får ”leva som andra”, vilket också är lagens intention, säger Linda Mikaelsson.

Den nya gruppbostaden i Kroksta beräknas kosta 17,2 miljoner kronor och stå klar för inflyttning i december 2018. Markarbetet påbörjas redan under vecka 46. Från och med onsdag 15 november beräknas pålningsarbete förekomma, under vardagar, vilket kan komma att påverka boenden i området en kort tid framåt.

Under våren hålls en informationsträff för berörd målgrupp och deras anhöriga. Därefter får de som har beviljats boende enligt LSS och som har sin dagliga verksamhet på Kroksta/ Flora möjlighet att göra en intresseanmälan för en lägenhet. Den slutgiltiga tilldelningen kommer att baseras på individuella behov och strävan efter en god/lämplig gruppsammansättning.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-11-13

 Kontakta oss

Linda Mikaelsson,
avdelningschef LSS
073-271 36 98