Nationell brukarundersökning om individ- och familjeomsorgen

Under veckorna 38-41 deltar kommunen i SKR:s nationella brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Det innebär att du efter kontakt med din socialsekreterare kan bli erbjuden att svara på en digital enkät om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Resultatet är en viktig del i verksamhetens arbete med ständiga förbättringar.

Aktuelltartikel publicerad av: Eva Sandström

2020-08-26