Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lyckad invigning av ny daglig verksamhet i Bjästa

Anna Sundberg, omsorgsnämndens ordförande

Anna Sundberg, omsorgsnämndens ordförande klipper bandet

Den 13 mars invigdes Nätradalens nya dagliga verksamhet för vuxna enligt LSS. I dagsläget arbetar tre brukare i verksamheten men det kommer att fyllas på med fler brukare. Arbetet sker bland annat åt Bjästaskolan. En del av arbetsaktiviteterna sker utanför lokalerna, bland annat skötsel av Herrgårdsparken i Köpmanholmen.

- Arbetsuppgifterna består främst av att strimla papper, ta bort stift från prov och sortera upp värmeljus för lättare återvinning, säger habiliteringsassistenten Tina Johansson som arbetar med deltagarna på den dagliga verksamheten.

Personalen som arbetar på Nätradalens dagliga verksamhet är samma personal som arbetar på gruppbostaden i Köpmanholmen. Uppstarten av verksamheten har brukarna och personalen gjort tillsammans.

- Lokalen, som är MIVAS gamla lokal, renoverades under sommaren och var klar i slutet av oktober, säger enhetschefen Carina Norberg. Det har tagit lite tid att komma i ordning då mycket av inventarierna har återanvänts från andra verksamheter inom Kommunen.

Omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg, som invigde verksamheten, menar att en daglig verksamhet påverkar stora delar av livet, identitet, självförverkligande och sociala behov.

- Jag hoppas att ni får dela många dagar med skratt och skoj tillsammans, sa hon och önskade Nätradelens dagliga verksamhet lycka till med den fortsatta verksamheten.

Aktuelltartikel publicerad av: Rebecka Nordin

2019-03-19

 Kontakta oss