Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen och Övikshem i gemensamma planer för tryggt boende för äldre i Sidensjö

Fyrklövern planeras bli nytt trygghetsboende i Sidensjö

Fyrklövern planeras bli nytt trygghetsboende i Sidensjö

Omsorgsnämnden i Örnsköldsvik kommer vid sammanträdet 21 mars att lägga fram ett förslag om investering i ett nytt vård- och omsorgsboende i Sidensjö. Boendet föreslås få 10 lägenheter och placeras i anslutning till Sidensjö demensboende. Den byggnad som tidigare inrymde Sidensjögårdens korttidsverksamhet rivs för att ge plats åt det nya boendet. Beslut om investering kan tidigast tas av kommunfullmäktige i maj.

Parallellt med satsningen på ett nytt vård- och omsorgsboende väntas omsorgsnämnden fatta beslut om att samla verksamheten i Sidensjö runt det nya boendet. Fyrklöverns avvecklas som kommunalt vård- och omsorgboende och omvandlas istället till trygghetsboende. Kommunen och Övikshem har skrivit en avsiktsförklaring som innebär att Övikshem köper fastigheten och bygger om Fyrklövern till ett trygghetsboende med 10-15 lägenheter.

– Det ingår i Övikshems uppdrag att verka för fler trygghetsboenden. Vi driver redan Lindens trygghetsboende och ser nu en möjlighet att rusta upp Fyrklövern och erbjuda ett trivsamt trygghetsboende utanför centralorten, säger Lars Österlund, vd Övikshem.

– Många i Sidensjö har engagerat sig för att det även fortsättningsvis ska finnas verksamheter som skapar arbetstillfällen samt boendemöjligheter för äldre på orten. Just ett trygghetsboende har varit ett alternativ som nämnts. Därför känns det väldigt bra att vi nu, tillsammans med Övikshem, kan presentera en lösning som innebär att Sidensjöborna får tillgång till fler platser inom olika boendeformer, säger Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheten vid Fyrklöverns vård- och omsorgsboende fortsätter tillsvidare. Avvecklingen påbörjas inte förrän ett nytt vård- och omsorgboende i Sidensjö börjar ta form. Boendet beräknas kunna stå klart tidigast hösten 2020.

– Personalen vid Fyrklövern har fått information om planerna idag. De kommer att få flytta med till det nya vård- och omsorgsboendet. Där kommer också Träffpunkten att ha sin verksamhet. Hemtjänsten, som idag utgår från gamla delen av Sidensjögården, kommer att få en ny lokal men var den placeras är ännu inte bestämt, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.


Sidensjögårdens äldre del.

Den äldre bygnaden vid Sidensjögården rivs för att ge plats för ett nytt vård- och omsorgsboende.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-03-07