Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunen medverkar i samverkan för unga brottsutsatta

Humanistiska nämnden tog vid sammanträdet 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018.

Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott.

Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har.

Det känns bra att vi nu är igång med ytterligare ett verksamhetsområde som förstärker stödet till utsatta barn och deras familjer, säger Maria Hultin, biträdande avdelningschef social utredning,

Det operativa ansvaret för Barnahus Västernorrland. ligger hos Sundsvalls kommun. Kostnaderna fördelas utifrån antalet invånare i respektive kommun.

 

Informationsfolder, Barnahus Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-02-21

 Kontakta oss

Marita Hultin
biträdande avdelningschef social utredning
0660 - 882 37