Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inga besök till vård- och omsorgsboenden

Örnsköldsviks kommun har den 12 mars, på inrådan av smittskydd Västernorrland, infört besöksförbud vid samtliga vård- och omsorgsboenden. Åtgärden syftar till att begränsa risken för smitta av exempelvis influensa, vinterkräksjuka, förkylningar eller covid-19 bland boende och personal. Besöksförbudet gäller tills vidare.

Personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök.

Samlokaliserade verksamheter stängda
I samband med att besöksförbudet på kommunens vård och omsorgsboenden beslutades kommer också dagverksamheterna Rosen på Rosenbacken och dagverksamheten i Husum att hållas stängda utifrån att dessa verksamheter har gemensam ingång med vård och omsorgsboendena där det råder besöksförbud.

Träffpunkter som har sina lokaler på vård- och omsorgsboenden håller också stängt tillsvidare.Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman