Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hemtjänstens palliativa ombud uppmärksammades med diplom

En av två grupper palliativa ombud

Palliativsjuksköterskorna och utbildningsansvariga Carola Nordin och Jeanette Norgren tillsammans med en grupp palliativa ombud.

Inom kommunens hemtjänst påbörjades 2015 en satsning på att utbilda och införa palliativa ombud som en del i verksamheten. Syftet är att förbättra förutsättningar och vård för personer som vill tillbringa sin sista tid i hemmet. Den medicinska bedömningen, att någon är palliativ och i behov av lindrande vård, görs av läkare.

I dagsläget finns 90 palliativa ombud inom hemtjänsten. De palliativa ombuden är vårdare/undersköterskor som själva har anmält intresse för uppdraget och fått en riktad utbildning som bland annat omfattar palliativ vårdfilosofi, symtomlindring, kommunikation och bemötande samt omhändertagande i livets slutskede.

För att uppmärksamma deras specialkompetens samt det viktiga och många gånger tuffa uppdrag de utför, fick de palliativa ombuden nyligen ta emot diplom i samband med en nätverksträff anordnad av välfärdsförvaltningens palliativa sjuksköterskor.

Trygghet, stöd och lindring som uppdrag
Inom varje hemtjänstområde finns ett eller flera palliativa ombud som, i samverkan med den kommunala distriktssköterskan arbetar med personer som har behov av allmän palliativ vård i hemmet. Ombuden kan också arbeta mot landstingets sjuksköterskor med ansvar för specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH).

De palliativa ombuden, som har särskild utbildning för uppdraget, ersätter eller arbetar tillsammans med övrig hemtjänstpersonal. Vid behov kan de finnas hos den enskilde dygnet runt för omvårdnad och tillsyn samt fungera som stöd för anhöriga. Utifrån sin kunskap kan ombuden i ett tidigt skede uppmärksamma omvårdnadsansvarig sjuksköterska på behov av t.ex. smärtlindring eller ångestdämpande.

– Målet är att skapa en lugn och trygg vårdsituation för svårt sjuka och deras anhöriga. Med palliativa ombud vill vi minska antalet vårdpersonal runt den sjuke och att de som finns på plats ska ha kunskap för uppdraget och känna sig trygga i sin roll, säger Jeanette Norgren, palliativ sjuksköterska som tillsammans med kollegan Carola Nordin ansvarar för utbildningen av palliativa ombud.

Generellt har satsningen tagits emot väl. En utvärdering av palliativa ombud i hemtjänsten väntas bli klar vid årsskiftet och ligga till grund för verksamhetens fortsatta utveckling.

En av två grupper palliativa ombud

Palliativa ombud - "specialister att se det som inte syns och att höra det som inte hörs".

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-11-09