Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hemtjänsten inleder samverkan med sociala företag

Välfärdsförvaltningen kommer på försök att anlita sociala företag för att utföra beviljade städinsatser hos personer som har hemtjänst. Det beslutade omsorgsnämnden vid sitt sammanträde 21 mars.

Samverkan med sociala företag ska medverka till att kompetens används mer effektivt. Syftet är att säkerställa kompetensförsörjning, förbättra arbetsmiljön för hemtjänstens medarbetare samt att öka kvaliteten på de städinsatser som utförs.

Ytterligare en bonuseffekt är att arbetstillfällen skapas inom sociala företag. Upphandling av städinsatserna kommer att ske i form av en så kallad reserverad upphandling. Det innebär att den verksamhet som leverantören bedriver ska ha som främsta syfte att stödja social och yrkesmässig integration av personer som på grund av funktionsnedsättning eller andra omständigheter har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Försöket beräknas pågå ett år med start hösten 2018. Berörda hemtjänstgrupper är Gullänget, Renen, Västra och Centrum. Om försöket, efter utvärdering, visar positiva effekter är ambitionen att samverkan med sociala företag ska ske inom alla hemtjänstgrupper.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-03-21