Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Fortsatt reducerad och anpassad daglig verksamhet, LSS

Den reducerade och anpassade dagliga verksamheten inom LSS förlängs till och med 5 april. Om pandemin och smittläget i länet förändrats till det bättre kan det bli aktuellt att återstarta verksamheten tidigare. Deltagarna underrättas i så fall personligen.

Den habiliteringsersättning som deltagare inom daglig verksamhet normalt får kommer att fortsätta betalas ut. Detta gäller även de som har sin sysselsättning på samhällsplatser men som stannar hemma.

I avvaktan på att kunna återgå till normal daglig verksamhet arbetar välfärdsförvaltningen för att skapa goda lösningar för deltagarna så att de får det stöd och den hjälp de behöver och hoppas på förståelse för åtgärden i det annorlunda läge som nu råder.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2021-01-19