Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Engagemang för nyanlända premieras med SOL-stipendiet

Från vänster: Carolina Sondell, Birgitta Edlund, Anna Sundberg

Solstipendiaten Birgitta Edlund (mitten) uppvaktades av humanistiska nämndens ordförande Carolina Sondell (t.v) och omsorgsnämndens ordförande Anna Sundberg (t.h)

Birgitta Edlund, Arnäsvall, har tilldelats Örnsköldsviks kommuns SOL-stipendium 2019. Birgitta uppmärksammas för sitt engagerade arbete för att hjälpa nyanlända in i samhället. Ett engagemang som omfattar allt från praktisk hjälp och naturlig språkträning till sociala aktiviteter.

Sedan ett antal år tillbaka välkomnar Birgitta Edlund, tillsammans med andra ideellt engagerade, nyanlända och andra besökare till måndagscafé på församlingsgården i Björna.

- Det brukar komma mellan 30 och 50 besökare varje gång. Vi träffas och delar livets sorger och glädjeämnen. När vi gör saker tillsammans blir det en naturlig språkinlärning samtidigt som vi tar del av varandras kulturer och vanor. Det är roligt att en sådan insats uppmärksammas med solstipendiet, säger Birgitta.

Det hela började med att Birgitta mötte många nyanlända som kom till biblioteket, där Birgitta då jobbade, för att få hjälp med allt från att översätta brev från myndigheter till att nå sjukvård.

- Jag kände att det här var verkligt viktiga saker så jag bestämde mig för att gå i pension lite tidigare för att kunna engagera mig ännu mer. Jag har fått vänner för livet och fått ta del många goda historier men också svåra människöden, konstaterar Birgitta Edlund.

Flera kvalificerade kandidater hade nominerats men valet av årets SOL-stipendiat var solklart, enligt humanistiska nämndens respektive omsorgsnämndens ordföranden. Motiveringen till SOL-stipendiet 2019 lyder:

”Birgitta Edlund är en förebild för andra som utan tanke på egen vinning och med stort hjärta bidrar till att nyanlända får möjlighet att komma in i det svenska samhället. Hon hjälper till med kontakterna med olika myndigheter och finns alltid där som bollplank och stöd.

Birgitta driver ideellt ett kafé på församlingshemmet där man umgås, spelar spel och utmanas att prata svenska i en trygg miljö. Hon är med och ordnar utflykter, exempelvis pimpelfiske och andra roliga aktiviteter för att skapa gemenskap.

Birgitta är en person som verkar i det tysta och som med ett stort engagemang outtröttligt kämpar för de nyanlända. Solstipendiet är ett tack för gjorda insatser och en uppmuntran i det fortsatta arbetet.”

SOL-stipendiet syftar till uppmärksamma alla de medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster. Stipendiaten utses av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden utifrån kandidater som allmänheten haft möjlighet att nominera.

SOL-stipendiet 2019 delades ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 16 december.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-12-16