Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Daglig verksamhet stänger 14 april

Välfärdsförvaltningen har beslutat att tillfälligt stänga alla dagliga verksamheter inom LSS från och med tisdag 14 april. Även brukare som har sin sysselsättning på samhällsplatser rekommenderas att stanna hemma från och med 14 april.

Åtärden syftar till att begränsa spridning av coronavirus i samhället samt på kommunens grupp- och servicebostäder.Till och med torsdag 9 april är dock verksamheterna igång som vanligt.

Den habiliteringsersättning som brukaren normalt får för att delta i daglig verksamhet kommer att fortsätta betalas ut. Detta gäller även de som har sin sysselsättning på samhällsplatser men som stannar hemma.

Välfärdsförvaltningen är medveten om att beslutet kommer att påverka olika funktioner, både inom och utom kommunen och hoppas på förståelse för åtgärden. Fram till att stängningen genomförs arbetar förvaltningen vidare med att finna lösningar på de funktioner/arbetsuppgifter som idag utförs av brukare inom kommunens dagliga verksamhet och som inte kan upphöra. Berörda aktörer kommer att kontaktas för en dialog så snart som möjligt.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman