Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Bjästagårdens servicehus avvecklas

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 23 september att avveckla Bjästagårdens servicehus. Beslutet ligger i linje med nämndens lokalresursutredning där inriktningen är att avveckla kommunens servicehus i sin nuvarande form. Servicehusen motsvarar varken de behov av boende som äldre har idag eller de krav som gäller på lokalernas utformning.

De som idag bor i Bjästagårdens servicehus kommer att erbjudas boende i något av kommunens övriga vård- och omsorgsboenden. Enskilda samtal med de boende kring individuella behov inleds inom kort.

Servicehuset inrymmer totalt 30 lägenheter. Några nya hyresgäster har inte tagits emot sedan senaste halvårsskiftet.

Vid Bjästagårdens servicehus arbetar ett 30-tal personer. Eventuell övertalighet hanteras i enlighet med kommunens rutiner för sådana situationer.

Bjästagårdens servicehus bjuds ut till försäljning med intentionen att fastigheten omvandlas till trygghetsboende. Det är en boendeform som inte kräver biståndsbeslut men där de boende kan ansöka om bistånd i form av hemtjänst. Ett trygghetsboende ska vara tillgänglighetsanpassat för äldre, där ska också finnas tillgång till värd/värdinna och sociala aktiviteter. Fastigheten planeras läggas ut till försäljning som trygghetsboende under hösten.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-09-24

 Kontakta oss

Anna Sundberg
omsorgsnämndens ordförande
0660-882 20
skicka e-post