Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Besök vid vård- och omsorgsboenden avråds

Mot bakgrund av den tilltagande samhälsspridningen av coronaviruset avråder kommunens välfärdsförvaltning starkt från besök vid kommunens vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden inom LSS. Avrådan gäller från och med 13 november tills vidare.

– Vi kan inte förbjuda besök, men avråder starkt från besök som inte är nödvändiga och önskar att anhöriga och närstående skjuter upp dessa. Vi gör detta av omtanke om äldre och sköra personer och för att i möjligaste mån förhindra att vi får in smittan på våra boenden, säger välfärdsförvaltningens chef Katarina Jensstad.

Förvaltningen uppmanar även personer som bor hemma med hemtjänst att vara restriktiva med besökare som inte tillhör den närmsta familjekretsen. En omtanke som också gynnar den hemtjänstpersonal som går runt hos många äldre. När fysiska möten sker är det viktigt tänka på handhygienen och att hålla avstånd. Något som för övrigt gäller alla i hela samhället.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-11-12