Äldre- och anhörigkonsulenten erbjuder stödjande omtankesamtal

Är du äldre eller anhörig och behöver någon att tala med kring den oro, isolering och ensamhet som coronapandemin kan orsaka erbjuder kommunens äldre- och anhörigkonsulent stödjande omtankesamtal.

Du kan ringa eller skicka e-post. Har du svårt att göra det själv kan du som har insatser inom boende eller hemtjänst be personalen kontakta äldre- och anhörigkonsulenten så ringer hon upp dig. Kontakta Catharina Ericsson, 0660 - 881 98, vardagar 08:00-16:00. E-post:catharina.ericsson@ornskoldsvik.se


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-05-06