Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Aktivering i fokus när TV-profil föreläser för personal vid vård- och omsorgsboenden

Höstfest på Rönnen

Under två dagar, 1-2 september, får cirka 150 chefer och medarbetare inom välfärdsförvaltningens boendeformer ta del av inspiration och erfarenheter kring aktivering av personer som bor på vård- och omsorgsboenden. Jane Lindell-Ljunggren, känd från bland annat TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende”, gästar Örnsköldsvik och föreläser om framgångsfaktorer för förändringsarbete och delar med sig av konkreta exempel .

Föreläsningen är en del i LONA-projektet ”Kunskap och känsla i närnatur”  som pågår inom välfärdsförvaltningegn sedan förra året. Inom projektet har cirka 120 medarbetare inom vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden fått utbildning för att fungera som ambassadörer för ökad utevistelse och aktivitet vid boendena. Inom projketet har även utemiljöer i anslutning till boenden inventerats som grund för prioritering av förbättringsåtgärder.

LONA står för Lokala naturvårdssatningen och projektet "Kunskap och känsla i närnatur" delfinansieras av Länsstyrelsen.

Aktuelltartikel publicerad av: Ann-Sofie Mattebo

2017-02-15