Länk till startsidan

Stöd till våldsutövare

Bra att veta

Det finns stöd för dig som oroar dig för att ditt humör går ut över dem som står dig nära. Tveka inte att söka hjälp om du har svårt att hantera dina aggressioner eller om du har använt våld eller hot mot någon närstående.

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, materiellt, ekonomiskt och sexuellt. Våld kan innehålla olika former av hot, svartsjuka, ekonomisk kontroll eller slag och misshandel. Det kan räcka med att du har utsatt en närstående vid ett tillfälle för att din partner kan bli rädd för dig även när du inte upplever dig hotfull eller arg.

Det vanligaste är att män utövar våld mot kvinnor men även kvinnor och personer som utövar våld i samkönade relationer kan få stöd och hjälp via kommunens resurscentrum mot våld. Du når resurscentrum via mottagningsgruppen för barn, unga och beroende.

Resurscentrum mot våld

När du söker hjälp får du kontakt med en person som ger dig råd och stöd. Personen kan också bevilja dig andra insatser, exempelvis samtal med specialutbildad behandlare vid kommunens resurscentrum mot våld.

Behandlaren ger dig verktyg att förstå dig själv bättre och att hitta alternativ till våld. Behandlingen/samtalen anpassas utifrån dina behov men målsättningen är att sluta använda våld. De samtal du och behandlaren för kan bland annat handla om:

  • kunskap kring vad som är våld i en nära relation
  • tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • alternativa handlingsmönster och strategier
  • att reflektera kring ditt föräldraskap, om du har barn.

Samtalen kostar inget. Insatsen är frivillig.

Nationell stödlinje

Du som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan också söka stöd via den nationella stödlinjen "Välj att sluta". Du ringer helt anonymt och utan kostnad.

Kontakt

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112