Länk till startsidan

Huskurage

Huskurage är en metod som uppmanar grannar i lägenhetshus att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Med Huskurage i bostadshuset ökar sannolikheten att en utsatt person kan få hjälp och att våldet kan avbrytas. Med en dörrknackning och/eller ett samtal kan grannar förhindra fortsatt våld. Både forskning och praktisk erfarenhet visar att en person i utsatt läge försöker göra mer motstånd om man tror att någon i omgivningen hör eller reagerar.

Det här kan du som granne göra:

  1. Ring på dörren och fråga hur det står till.
  2. Vid behov, ta hjälp av ytterligare granne eller hyresvärden.
  3. Ring polisen. Vid akuta situationer, kontakta alltid polisen först.

De fastighetsbolag i Örnsköldsvik som har börjat använda metoden är EKOBostäder och Övikshem.

Initiativet till Huskurage har tagits av Brottsförebyggande rådet Örnsköldsvik, i samverkan med polis, socialtjänst och Kvinnojouren Örnsköldsvik. Vill du som fastighetsägare veta mer, kontakta Brottsförebyggande rådets samordnare Birgitta Edin-Westman, 073-274 62 83 birgitta.edin-westman@ornskoldsvik.se