Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bedömning och utredning som rör barn och unga

Samma dag som anmälan kommer in gör socialtjänsten en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte.

Om skyddsbehovet inte bedöms som akut kan socialtjänsten, utifrån vad som framkommit i anmälan, endera välja att omgående starta en utredning eller påbörja en förhandsbedömning. En förhandsbedömning ska vara genomförd inom fjorton arbetsdagar och ligger till grund för beslut om en utredning ska inledas eller inte. Barnets vårdnadshavare och barnet blir som regel kontaktade i samband med förhandsbedömningen.

Om socialtjänsten beslutar att inleda en utredning ska den genomföras i samarbete med familjen. Utredningen ska normalt vara klar inom fyra månader men i vissa fall kan tiden förlängas.

Barns behov i centrum

Örnsköldsviks kommun arbetar enligt ”Barns behov i centrum” (BBIC). Det är ett arbetssätt som stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. De kommuner som använder metoden Barns behov i centrum har licens som utfärdats av Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om metoden. Länk till annan webbplats.