Länk till startsidan

Huskurage

Huskurage syftar till att förhindra våld i hemmet. Metoden uppmuntrar till ömsesidig omsorg som skapar trygghet för alla hyresgäster och mod att agera så att otrygghet och våld kan förebyggas oavsett om det gäller barn eller vuxna.

Huskurage införs genom att fastighetsägaren antar en policy och en enkel handlingsplan för boende i huset att veta hur de ska agera. Det kan vara livsavgörande att du agerar direkt när du har en oro över att något sker i det hus där du bor eller vistas. I dagsläget har följande hyresvärdar Örnsköldsvik introducerat huskurage: Övikshem, EKObostäder och Bo Bra.

Fastighetsägare som väljer att införa huskurage och sprida metoden bland hyresgästerna erbjuds stöd av Brottsförebyggande rådet i Örnsköldsvik för att forma policy och information. Du som äger ett fastighetsbolag och är intresserad av metoden är välkommen att kontakta Brottsförebyggande rådets samordnare för ytterligare information.

Huskurage i Örnsköldsvik har kommit till på initiativ av Brottsförebyggande rådet Örnsköldsvik i samverkan med polis, socialtjänst och Kvinnojouren Örnsköldsvik.