Länk till startsidan

Hotellkurage

Hotellkurage är en policy och ett handlingsmönster vid oro för att någon far illa av våld, sexköp eller människohandel på hotell. Hotell som vill visa sitt ställningstagande kan införa hotellkurage genom att synliggöra en policy och informera medarbetare och gäster om hur de kan agera för att motverka våld, sexköp och människohandel.

Våld som sker av någon närstående eller ny bekant sker oftast i stängda rum, till exempel i hemmet eller på hotell. Om du och jag tillsammans börjar agera på det som gör oss oroliga, också när vi är på hotell, kan det minska utsattheten och förekomsten av våld, sexuellt våld, köp av sexuella tjänster. Om du uppmärksammar tecken på att sådana gärningar sker på hotellet, kontakta hotellpersonalen och meddela din oro.

First Hotell Statt var först ut bland hotellen i Örnsköldsvik att införa hotellkurage som policy. Brottförebyggande rådet i Örnsköldsvik välkomnar andra hotell och vandrarhem att följa efter och visa en gemensam omtanke. Med hjälp av polisen och brottsförebyggande rådet kan fler i branschen ta ställning genom information och utbildning och genom att ingå i nätverket Hotellkurage.