Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Stöd till jobb, studier eller annan sysselsättning

Bra att veta

För dig som behöver stöd för att komma tillbaka till arbete eller påbörja arbete, alternativt studier, finns arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödet syftar till att öka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan få stöd av handläggare från arbetsmarknadsenheten eller coach från Plattform U.

Tillsammans med din handläggare eller coach gör du en plan som innehåller mål och aktiviteter för din väg mot självförsörjning. Genom arbetsträning, praktik, fördjupad arbetsförmågebedömning eller arbetsmarknadsanställning får du möjlighet att visa dina yrkeskunskaper. Vilka steg in på arbetsmarknaden som kan bli aktuella för dig beror på och anpassas efter vilken kompetens och vilka behov just du har.

Du kan få stöd genom förberedande insatser eller genom matchning. Vad som blir aktuellt för dig kommer du och din handläggare eller coach fram till vid den gemensamma planeringen.

Genom arbetslivsinriktad rehabilitering kan du nå många positiva effekter:

  • du får yrkeskunskap
  • du kan få goda referenser
  • du får kontakter och nätverk
  • du får använda och utveckla dina kunskaper i svenska
  • du kommer igång med rutiner om du har varit borta från arbetsmarknaden ett tag
  • du får en chans att hitta ett mål för studier eller specialisering
  • du lär dig hur företagande fungerar och vilka företagsformer det finns om du vill starta eget företag.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

E-post: ame@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Plattform U

E-post: plattform.u@ornskoldsvik.se 

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)