Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Förberedande insatser

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika typer av insatser som syftar till att stärka din möjlighet att få eller behålla ett arbete. Typen av insats utgår från dina behov och din individuella planering.

Arbetsträning

Verksamheterna ”Startpunkten” i Örnsköldsvik och "Återbruken" i Bjästa och Bredbyn erbjuder praktisk arbetsträning, inom flera olika områden. Under din arbetsträning får du professionell coachning av yrkeskunnig personal. Vid behov finns språkträning både i strukturerade grupper och i vardagligt samtal med coach och andra deltagare.

Din arbetsmarknadshandläggare och coach följer dig under arbetsträningen och stöttar dig i din vardag. Målet med arbetsträningen är att du utvecklas för att nå självförsörjning, antingen via studier eller arbete.

Praktik

Under en praktik får du möjlighet att praktisera på en arbetsplats, antingen inom kommunala verksamheter eller i det privata näringslivet.

Din arbetsmarknadshandläggare och handledare på arbetsplatsen följer dig under praktikperioden och stöttar dig vid behov. Målet med praktiken är att du ska öka chanserna för en anställning genom praktisk erfarenhet eller att du motiveras att söka vidare studier.

Fördjupad arbetsförmågebedömning

I de fall det kan vara aktuellt för dig att att ansöka om stadigvarande sjukersättning gör arbetsmarknadsenheten en fördjupad arbetsförmågebedömning. Bedömningen genomförs med stöd av ett vetenskapligt belagt underlag och utförs av en av verksamhetens arbetsterapeuter

Arbetsmarknadsanställning

Du som deltar i etableringen, har en funktionsvariation, är mellan16 och 30 år eller har varit arbetssökande en lägre tid kan ha rätt att ansöka om en arbetsmarknadsanställning. Anställningsperioden är begränsad med syfte att underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Under din anställning omfattas du av kollektivavtalet BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder).

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information och för att undersöka om du har rätt att söka en arbetsmarknadsanställning.

Utbildningsblock

Arbetsmarknadsenheten erbjuder utbildningsblock inom följande områden:

  • CV, personligt brev och anställningsintervju
  • personligt varumärke
  • kost
  • fysisk aktivitet
  • balans i vardagen
  • ekonomismart.

I din individuella planering ser du vilka utbildningsblock som kan vara av värde för dig att delta i.

Feriejobb

Arbetsmarknadsenheten erbjuder feriejobb för unga vuxna där målsättningen är att anställningen ska inspirera och stimulera till fortsatta studier och samtidigt ge en inblick i arbetsmarknaden.

Varje vår har handläggare inom socialtjänsten och skolan möjlighet att, tillsammans med dig som ung vuxen, anmäla önskemål om ett tre veckor långt feriejobb.