Länk till startsidan

Stöd till jobb, studier eller annan sysselsättning

Bra att veta

För dig som behöver stöd för att komma tillbaka till arbete eller påbörja arbete, alternativt studier, finns arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödet syftar till att öka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan få stöd av handläggare från arbetsmarknadsenheten eller coach från Plattform U.

Tillsammans med din handläggare eller coach gör du en plan som innehåller mål och aktiviteter för din väg mot självförsörjning. Genom arbetsträning, praktik, fördjupad arbetsförmågebedömning eller arbetsmarknadsanställning får du möjlighet att visa dina yrkeskunskaper. Vilka steg in på arbetsmarknaden som kan bli aktuella för dig beror på och anpassas efter vilken kompetens och vilka behov just du har.

Du kan få stöd genom förberedande insatser eller genom matchning. Vad som blir aktuellt för dig kommer du och din handläggare eller coach fram till vid den gemensamma planeringen.

Genom arbetslivsinriktad rehabilitering kan du nå många positiva effekter:

  • du får yrkeskunskap
  • du kan få goda referenser
  • du får kontakter och nätverk
  • du får använda och utveckla dina kunskaper i svenska
  • du kommer igång med rutiner om du har varit borta från arbetsmarknaden ett tag
  • du får en chans att hitta ett mål för studier eller specialisering
  • du lär dig hur företagande fungerar och vilka företagsformer det finns om du vill starta eget företag.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

E-post: ame@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Plattform U

E-post: plattform.u@ornskoldsvik.se 

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)