Länk till startsidan

Det här kan du få stöd med från hemtjänsten

Kommunens biståndshandläggare utreder, bedömer och beslutar om vilket stöd du kan beviljas utifrån dina behov. Du får ett biståndsbeslut som visar vilka hemtjänstinsatser du har rätt till. Om du behöver fler eller andra insatser vänder du dig till biståndshandläggaren för en ny bedömning. Biståndshandläggaren kommer också att följa upp ditt beslut för att säkra att insatserna matchar ditt behov.

Hemtjänsten arbetar enligt ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att du, utifrån dina förutsättningar, ska ges möjlighet att delta och efter förmåga utföra vardagliga aktiviteter. På så sätt kan du underhålla och bevara dina förmågor och funktioner.

En plan för insatserna

När insatsen påbörjas får du en namngiven kontaktperson. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur det ska utföras. Du får då tillfälle att berätta vad du själv kan göra, vad närstående gör och vad du behöver stöd med från hemtjänsten. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Hemtjänstens personal ska dokumentera vilka insatser de genomför vid sina besök.

All personal har tystnadsplikt.

Ditt hem är personalens arbetsmiljö

När du fått beslut om hemtjänst gör kommunen en arbetsmiljöbedömning i ditt hem. Bland annat tittar man på arbetsutrymme kring eventuella hjälpmedel, att personalen inte utsätts för aktiv rökning och att husdjur hålls på behörigt avstånd. Vintertid behöver det vara sandat, skottat och finnas tänd utebelysning. Hemtjänstens personal skottar inte men däremot tar de bort snö så att både du och personal kan komma in och ut genom ytterdörren.

Båda parter meddelar avvikelser

Hemtjänsten ska meddela dig när det blir ändringar av tider och tillfällen. Samma sak gäller dig som har hemtjänst. Meddela när du åker bort eller av annan anledning inte är i behov av de insatser du är beviljad. Om du inte är hemma genomför hemtjänsten inga insatser.

Beskrivning av tjänsten
Hemtjänsten utför ett så kallat underhållsstäd enligt det beslut du har. I städningen ingår att damma fria ytor, översyn av kylskåp, dammsuga golv och mattor, torka golv samt rengöring av toalett/badrum. Mindre mattor tas ut för vädring. Fönsterputs och gardinbyte utförs max 1 gång per år. Väljer du att låta hemtjänsten utföra fönsterputs minskar tiden för underhållsstäd vid det tillfället.

Städning utförs till dig, inte efter anhöriga som varit på besök i ditt hem. Hemtjänsten utför inte storstädning. Som storstädning räknas: tvätt av tak och väggar, rengöring av skåp, städ av källare/vind/förrådsutrymmen, flyttstädning, silverputs, rengöring av takarmatur, vädring av stora mattor, rengöring av värdefulla föremål, städ och fönsterputs av inglasad balkong/altan samt avfrostning av frys.

Om fönsterputs inte kan utföras av personal från hemtjänsten på grund av arbetsmiljöskäl, föreslås du anlita privat utförare för detta. Detta ingår då inte i omsorgsavgiften.

Detta kan du förvänta dig av oss
Du har möjlighet att byta ut rum från en gång till annan om du har en bostad som är större än vad beslutet omfattar.

Detta förväntar vi oss av dig
För att hemtjänsten ska kunna städa hos dig måste du se till att det finns dammsugare, hink, mopp/trasa rengöringsmedel, fönsterskrapa etcetera. Om det inte finns fullgod städutrustning kan städning helt eller delvis utebli.

Beskrivning av tjänsten
I insatsen ingår att hålla snyggt vid behov, främst i kök och toalett/badrum. Andra exempel på vad hemtjänsten kan göra är att vattna blommor, bädda, ta ut sopor och ta in post. Hushållssopor tas ut och läggs i anvisat sopkärl, däremot fraktas inga sopkärl till upphämtningsplatsen. Hemtjänsten hanterar inga grovsopor. Källsortering ingår i sophantering endast om du bor där det är ett krav att källsortera och sopkärl för ändamålet finns uppställda tillsammans med ordinarie sopkärl.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi utför de sysslor som vi kommit överens om.

Detta förväntar vi oss av dig
Att du förhåller dig till det vi har kommit överens om.

Beskrivning av tjänsten
Planering samt inköp av mat och förbrukningsartiklar för dina personliga behov i närmaste livsmedelsbutik.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi utför inköpen enligt vad vi kommit överens om. Vi utför inköpen på överenskommen dag. Du ska få veta om det blir på förmiddagen eller eftermiddagen.

Detta förväntar vi oss av dig
Vi vill undvika hantering av kontanta medel. Därför är det önskvärt att du har ett inköpskort kopplat till affär eller bankkort kopplat till ett särskilt konto.

Beskrivning av tjänsten
Exempelvis ärenden till posten, apoteket, inköp av annat än mat som utförs åt dig, det vill säga att du följer inte med hemtjänstpersonalen på dessa ärenden. Det kan också innebära stöd av kommunikation, till exempel ringa telefonsamtal, skriva kort, göra beställningar av mat, beställa färdtjänst/sjukresa, beställa service från städfirma med mera.

Bankärenden bör i första hand skötas genom privat/bankgiro, autogiro eller med stöd av anhörig eller god man. Detta då hemtjänsten i största mån undviker hantering av pengar.

Beskrivning av tjänsten
I tjänsten ingår att samla ihop smutsig tvätt om du har behov av det, boka tvättstuga och tvätta där, alternativt tvätta hemma hos dig om du har tvättmaskin. Uppsnyggning i tvättstugan. Bädda rent i sängen. Insatsen gäller endast din tvätt, inte tvätt som hör till maka/make/partner eller anhörig såvida de inte är beviljade insatsen.

I tjänsten ingår bara det som kan tvättas i vanlig tvättmaskin. Handtvätt utförs inte. Strykning för vissa gångplagg som till exempel byxor, blusar och skjortor. Gardiner vid gardinbyte och enstaka dukar stryks. Övrig strykning och mangling ingår inte.

Detta kan du förvänta dig av oss
Du får tillbaka din tvätt ren, torr och viken.

Detta förväntar vi oss av dig
Du ansvarar för att det finns tvättmedel och eventuellt sköljmedel att använda.

Beskrivning av tjänsten
Leverans av matbricka från kommunens kök i ditt område. Vid behov kan personal stötta dig när du ska fylla i beställningsunderlaget. Hemtjänsten ser till att underlaget kommer till köket i tid.

Beskrivning av insatsen
Vi stöttar dig när du behöver duscha. Stödet ges utifrån dina behov. I dusch ingår även hårvård som kamning och att rulla hår. I tjänsten ingår även att hänga upp handdukar på tork och torka upp från golv.

Detta förväntar vi oss av dig
Du ansvarar för att det finns hygienartiklar hemma hos dig.

Beskrivning av insatsen
Hemtjänsten utför insatsen utifrån vad du vill använda tiden till. Det kan till exempel vara promenader, en pratstund, spela spel eller göra något annat tillsammans med personalen. Det vill säga att du själv måste aktivt delta i det som görs. Insatsen kan göras i anslutning till annan insats.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi utför aktiveringen utifrån vad vi kommit överens om.

Detta förväntar vi oss av dig
Du förhåller dig till det vi har kommit överens om.

Beskrivning av insatsen
Vi ser helst möjligheten att installera ett E-lås. Du behöver då endast lämna ut en nyckel. Om det inte går att sätta in E-lås på din dörr så måste du lämna ut 3 nycklar. E-lås är kostnadsfritt för dig. Vi testar ditt E-lås 1 gång i månaden.

Beskrivning av insatsen
Ett personligt larm som installeras i din bostad. Det möjliggör för dig att larma på hjälp om något skulle hända. Detta larm är ett trygghetslarm (inte ett akutlarm).

Detta kan du förvänta dig av oss
När du har larmat kommer vi hem till dig så fort vi kan. Vi förvarar din nyckel i ett låst nyckelskåp och lämnar tillbaka den när du återlämnar larmet. Vi testar din larmknapp gång i månaden.

Beskrivning av tjänsten
Telefonkontakt innebär att någon från hemtjänsten ringer upp dig på en bestämd tid för att höra att allt är bra.

Detta kan du förvänta dig av oss
Om du inte svarar när vi ringer, agerar vi utifrån vad vi kommit överens om.

Detta förväntar vi oss av dig
Du ansvarar för att ha en fungerande telefon och håller det vi kommit överens om. Du meddelar oss om du åker bort eller av annan anledning inte är i behov av telefonkontakt.

Beskrivning av tjänsten
Tillsyn innebär att någon från hemtjänsten gör ett kort besök hos dig utifrån beslut, för att se att allt är bra och öka tryggheten. Tillsynen kan även utföras via kamera om du inte önskar fysiska besök.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi besöker dig, alternativt kameratillsyn, på de tider vi kommit överens om.

Detta förväntar vi oss av dig
Du måste meddela oss när du är bortrest eller av annan anledning inte är i behov av tillsynsbesöken.

Stödet ges till dig utifrån dina behov och ditt beslut. Det kan till exempel vara:

  • stöd med din dagliga hygien
  • på- och avklädning
  • stöd vid toalettbesök, byta inkontinensskydd
  • mathållning (frukost, lunch, middag, mellanmål, kvällsmål).

Huvudmålen tillgodoses i första hand via matdistribution eller annan färdiglagad mat. I måltiderna ingår att duka fram och av samt diskning. Om behov finns kan du även få måltidsstöd, det vill säga att personalen kan stötta dig i samband med att du ska äta.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi går igenom vilka behov du har och dokumenterar dem.

Detta förväntar vi oss av dig
Om det behövs hjälpmedel för din säkerhet och vår arbetsmiljö är det viktigt att du tillsammans med oss hittar bästa lösning, annars kan insatsen helt eller delvis utebli. Du ansvarar för att hygienartiklar och förbrukningsvaror finns hemma hos dig.

Beskrivning av tjänsten
Kommunens nattpatruller utför tillsyn och kan ge stöd gällande exempel toalettbesök, lägesförändringar och hygien. Vid enbart tillsyn erbjuds detta i första hand via kamera i hemmet.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi kommer till dig på avtalat antal besök per natt, alternativt tillsyn via kamera, och på de tider vi kommit överens om.

Detta förväntar vi oss av dig
Du måste meddela oss om du planerar att åka bort eller av annan anledning inte är i behov av insatsen.

Avlösning i hemmet innebär att närstående som utför insatser får avlösning av hemtjänstens personal. Det innebär att hemtjänstens personal kommer till hemmet och tillgodoser de behov du har när den närstående är borta.

Kontinuerlig tillsyn
Under mycket specifika omständigheter kan den enskilde beviljas denna insats. Det innebär att personal är närvarande helt eller delvis under dygnet för den enskildes trygghet och säkerhet.

Beskrivning av insatsen
Personalen följer med dig på aktiviteter och samhällsengagemang som återkommer regelbundet. Det kan exempelvis vara att besöka restaurang/café, besöka vänner, besöka grav, pub, gå kurser, delta i föreningsaktivitet.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi utför ledsagningen på de tillfällen som vi gjort upp utifrån ditt beslut.

Detta förväntar vi oss av dig
Om du vill ändra ledsagningsdagar så vill vi veta det en vecka i förväg.

Beskrivning av insatsen
Personal i hemtjänsten följer med dig när du utför personliga ärenden, till exempel besök hos hälso- och sjukvård, tandläkare, optiker, frisör, myndighetskontakter, apotek, bank och liknande.

Detta kan du förvänta dig av oss
Vi följer med vid de tillfällen vi gjort upp utifrån ditt beslut.

Detta förväntar vi oss av dig
För att vi ska kunna planera in att följa dig behöver du meddela oss i så god tid som möjligt.