Länk till startsidan

Hemtjänst

Bra att veta

Hemtjänsten underlättar för dig att bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet.

Hemtjänsten kan, utifrån dina behov, stödja dig med praktiska sysslor som städning, tvätt och inköp. Du kan få stöd med din personliga omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på- och avklädning och vid måltider. Om du inte kan laga mat själv har du möjlighet att få färdiglagad mat hemkörd. Du kan också ha rätt att få sociala insatser i hemmet, till exempel i form av samtalsstunder och promenader. Hemtjänsten kan även avlasta närstående med avlösning i hemmet.

För att öka din trygghet har du också möjlighet att ansöka om trygghetslarm. Det kan du göra oavsett om du tar del av andra insatser inom hemtjänsten eller inte. Trygghetslarmet är kopplat till en larmcentral som kontaktar personalen i ditt hemtjänstområde, som i sin tur kontaktar dig när du larmat.

Du ansöker om hemtjänst och trygghetslarm via kommunens biståndshandläggare. De utreder och beslutar om vilken hjälp du har rätt till utifrån socialtjänstlagen. Om du vill ansöka om en förändring av redan beviljade insatser ska du också kontakta biståndshandläggarna.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det ger dig som tillhör någon av dessa nationella minoriteter rätt till hemtjänst, helt eller till en väsentlig del, på minoritetsspråk. Har du önskemål om detta, ska du meddela det när du ansöker om hemtjänst.

Hemtjänsten i Örnsköldsvik sker i kommunens regi. Du kan alltså inte välja utförare. Däremot har du möjlighet att påverka hur ditt stöd ska utföras inom ramen för ditt beslut. Du får tillsammans med hemtjänstens personal göra en genomförandeplan för ditt stöd.

Du betalar omsorgsavgift för hemtjänst. Avgiften baseras på din inkomst.

Har du frågor om hemtjänst eller vill komma i kontakt med en biståndshandläggare är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter. De hjälper dig vidare med ditt ärende.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.