Länk till startsidan

Mer information om bostadsanpassning

Du behöver styrka ditt behov av bostadsanpassning

När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag behöver du skicka med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att anpassningen är nödvändig utifrån din funktionsnedsättning.

Handläggaren granskar underlaget och beslutar

När din ansökan har kommit in går handläggaren igenom handlingarna och kontrollerar om något saknas. Därefter utreder och beslutar handläggaren om ditt ärende. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök, ibland kan det räcka med en telefonkontakt.

Du får skriftligt besked

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande från handläggaren om varför du fick avslag. Du får också information om hur du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Det här gäller i samband med reparation, service och besiktning

Du kan få bidrag för reparation, service och besiktning av teknisk utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag om inte åtgärderna bedöms som normalt bostadsunderhåll. Ibland kan du då behöva lämna ett intyg på att du fortfarande har behov av utrustningen. Gäller din ansökan hiss kan du använda blanketten ”reparation, service, besiktning hiss”. Handlar det om annan utrustning, ta kontakt med handläggare för bostadsanpassning.