Viktig information om coronapandemin

Personliga kostnader vid stöd i hemmet

Om du har personliga kostnader till exempel för måltid via matdistribution eller vid korttidsboende, resor till dagverksamhet och liknande betalar du extra för detta utöver eventuell omsorgsavgift. De ingår alltså inte i maxtaxan.

Följande avgifter gäller för personliga kostnader 2022:

Hemsänd mat

  • Måltid via matdistribution: 66 kronor per måltid.

Avgifter inom dagverksamhet för personer med demenssjukdom

  • Resor: 39 kronor per enkel resa. Maximalt 679 kronor per månad.
  • Måltid: 66 kronor per måltid.
  • Fika: 10 kronor per fika.

Övrigt

  • Måltidskostnad, korttidsvistelse: 132 kronor per dygn.
  • Förlorad eller förstörd larmknapp: 400 kronor.
  • Inte återlämnat, förstört eller förlorat larm: 1 250 kronor.
  • Serviceavgift vid korttidsvistelse: 17 kronor per dygn.