Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Omsorgsavgifter för stöd i hemmet

Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan. Din omsorgsavgift bygger på vilka insatser du får men avgiften överstiger aldrig aktuell maxtaxa. Maxtaxan för år 2021 är 2 139 kronor per månad.

Avgifter 2021

Insatser där avgiften varierar beroende på omfattning

Hemtjänst, 333 kronor per timme.
Beroende på ditt avgiftsutrymme, kan din avgift för hemtjänst bli allt mellan 0 kronor och maxtaxans 2 139 kronor per månad.

Insatser med fasta omsorgsavgifter, oavsett omfattning

  • Matleverans: 333 kronor per månad.
  • Ledsagning: 333 kronor per månad.
  • Telefonkontakt: 333 kronor per månad.
  • Dagverksamhet: 333 kronor per månad.
  • Trygghetslarm: 222 kronor per månad.
  • Korttidsvistelse: 71 kronor per dygn samt kostnad för mat och serviceavgift.
  • Stöd vid egenvård: 333 kronor per månad.
  • Kommunal hälso- och sjukvård: 333 kronor per månad.

Reducerad avgift

Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats eller en dagverksamhet för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala någon avgift. För trygghetslarm görs ingen reducering.