Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Omsorgsavgifter för stöd i hemmet

Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan. Din omsorgsavgift bygger på vilka insatser du får men avgiften överstiger aldrig aktuell maxtaxa. Maxtaxan för år 2022 är 2 170 kronor per månad.

Avgifter 2022

Insatser där avgiften varierar beroende på omfattning

Hemtjänst, 338 kronor per timme.
Beroende på ditt avgiftsutrymme, kan din avgift för hemtjänst bli allt mellan 0 kronor och maxtaxans 2 170 kronor per månad.

Insatser med fasta omsorgsavgifter, oavsett omfattning

  • Matleverans: 338 kronor per månad.
  • Ledsagning: 338 kronor per månad.
  • Telefonkontakt: 338 kronor per månad.
  • Dagverksamhet: 338 kronor per månad.
  • Stöd vid egenvård: 338 kronor per månad.
  • Kommunal hälso- och sjukvård: 338 kronor per månad.
  • Trygghetslarm: 225 kronor per månad.
  • Korttidsvistelse: 72 kronor per dygn samt kostnad för mat och serviceavgift.

Reducerad avgift

Om du vistas på sjukhus minskas din omsorgsavgift med 1/30 per dag från första till sista hela dag på sjukhuset. Om du har sagt upp en insats eller en dagverksamhet för en sammanhängande följd av minst 30 dagar behöver du inte betala någon avgift. För trygghetslarm görs ingen reducering.