Länk till startsidan

För dig som behöver god man, förvaltare eller förmyndare

Bra att veta

Du kan få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka din rätt i samhället. Du kanske inte klarar att sköta din personliga omvårdnad, dina pengar och det du äger eller att ta tillvara dina rättigheter och intressen.

Du kan själv, eller som anhörig, ansöka om god man eller förvaltare. Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också anmäla behov av god man eller förvaltare. För att få god man behöver någon annan intyga att du har ett behov av en god mans stöd. Det kan till exempel kurator, socialsekreterare, biståndshandläggare eller behörig personal på ett boende göra.

Du behöver ge ditt samtycke till att få en god man. Det är bara om du inte kan uttrycka din egen vilja som tingsrätten eller överförmyndarnämnden får förordna om god man utan ditt samtycke.

Vanligtvis är det tingsrätten som beslutar om att bevilja någon en god man, förvaltare eller förmyndare. I vissa fall kan kommunens överförmyndare besluta om god man.

Överförmyndaren i Örnsköldsvik ingår i överförmyndarnämnden i Umeå men har ett kontor i Örnsköldsvik.

Kontakt

Överförmyndaren

Telefon: 090-166 100

Öppettider telefon: 09:00-10:00 måndag, tisdag, torsdag, fredag

E-post: overformyndarenheten-ovik@umea.se

Besöksadress: Överförmyndarenheten Örnsköldsvik, Nygatan 16, 891 88 Örnsköldsvik. Boka tid för besök.

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)