Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stöd på väg mot drogfrihet

Du som är motiverad att lämna missbruk och droger kan få stöd på vägen för att ordna upp din tillvaro.

Beroenderesursteamet erbjuder psykosocialt stöd till dig som är vuxen och har eller har haft missbruks- och/eller beroendeproblematik. En viktig förutsättning för stödinsatsen är att du själv är motiverad att göra en förändring.

Teamet arbetar för att du ska kunna uppfylla dina mål och för att du ska ha samma rättigheter som alla andra i samhället. Målet är att tillsammans med dig skapa förutsättningar för ett fortsatt drogfritt/nyktert liv och en meningsfull tillvaro.

Beroenderesursteamet kan till exempel hjälpa dig med:

  • stöd vid myndighets- och samhällskontakter
  • stöd i att hitta någon form av sysselsättning och/eller fritidssysselsättning
  • att tillsammans bolla tankar och idéer kring missbruk/beroende, vardagliga funderingar, existentiella frågor, etcetera.
  • frågor som rör din ekonomi, till exempel att ansöka om ekonomiskt bistånd eller stöttning kring kontakt med kronofogden
  • frågor som rör din boendesituation.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp eller vänd dig direkt till din socialsekreterare för att söka stöd från beroenderesursteamet.

Stödboende Bertbo

Bertbo är ett nyktert och drogfritt stödboende för dig som är bostadslös eller har behov av att byta boendemiljö för att ordna med din livssituation. Du är vuxen och har genomgått, eller ska genomgå, en behandling för din missbruks–/beroendeproblematik. Du är motiverad att göra en förändring.

Under tiden du bor på Bertbo bor du i en egen möblerad lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen. Du får även psykosocialt stöd från en egen stödperson.

Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Om du vill ansöka om stödboende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp. Du kan också vända dig till din socialsekreterare om du redan har en sådan kontakt.