Länk till startsidan

Integrationsstödjare

För dig som kommer som nyanländ med barn kan det vara mycket nytt att sätta sig in i när det gäller verksamheten inom förskola och skola. På Flerspråkigt centrum finns integrationsstödjare som arbetar för att underlätta och stödja dialogen mellan din familj och förskolan eller skolan under de första åren. De hjälper också till att skapa förståelse mellan olika kulturer.

Integrationsstödjarens uppdrag

  • Informera om det svenska skolsystemet.
  • Delta vid samtal i förskolan/skolan som rör barns utveckling och lärande.
  • Ge förklaring på modersmålet om förskolans/skolans pedagogiska arbete och rutiner.
  • Vara en resurs och stödja familjen i praktiska frågor.