Länk till startsidan

Synpunkter på hälso- och sjukvård

Bra att veta

Har du synpunkter och klagomål på vård och behandling som du fått inom den kommunala hälso- och sjukvården har du flera möjligheter att lämna dina synpunkter.

I första hand vänder du dig till enhetschefen vid den enhet där du fått vård och behandling. Är du inte nöjd med den förklaring som du får ska du vända dig till den som är chef för verksamheten.

Du kan även vända dig till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska eller medicinskt ansvarig för rehabilitering. Verksamheten utreder då vad som hänt och ger dig en återkoppling i ärendet.

Du kan också vända dig till patientnämnden i Västernorrland med dina synpunkter. Patientnämnden är en fristående, opartisk instans.

Vill du gå vidare finns möjligheten att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Där kan du tipsa om risker och brister, informera om missföhållanden eller anmäla klagomål som gäller hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.