Länk till startsidan

Så går ett SIP-möte till

Vid samordnad planering används ofta en metod med så kallade mötescirklar. Mötescirkeln fungerar som en slags checklista. Den visar viken uppgift och vilket ansvar var och en av deltagarna har i mötet. Du kan se vilka innehållsdelar ni kommer att ta upp på mötet och ungefär hur stor del av mötet som ägnas åt just den punkten.

Mest tid ska handla om din situation och dina behov. Ni ska komma överens om vad som ska göras och vem som ansvarar för vad. Detta ska skrivas ner i en samordnad plan (SIP). Alla som deltar i mötet får ta del av planen.

Innan mötet genomförs ska du ha godkänt att alla som deltar får dela
information om din situation.

Vill du förbereda dig inför mötet finns mötescirklar för olika kategorier av deltagare, och även mötesledare, att ta del av på webbplatsen för Uppdrag psykisk hälsa. Länk till annan webbplats.