Länk till startsidan

Samordnad vårdplanering

Bra att veta

Om du har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och det finns behov att samordna stödet ska vårdgivarna göra en samordnad individuell plan. Planen, som brukar kallas SIP, ska visa vem som ansvarar för vad och i vilken ordning insatserna ska ske. Målet ska vara tydligt och anpassat till dina förutsättningar och behov.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är enligt lag skyldiga att ta initiativ till samordnad vårdplanering men du måste ge ditt samtycke till att en plan görs. Du ska också ha möjlighet att delta i planeringen av din vård. Om du själv vill, kan du även låta en närstående vara delaktig. Du ska få en kopia av planen och det ni planerat ska följas upp.

Om inte vårdgivarna erbjuder dig en samordnad individuell plan kan du själv ta initiativ till att en plan görs.

När barn och unga har behov av hjälp och stöd innebär det ibland att familjen har kontakt med flera olika verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, skolans elevhälsa, socialtjänst med flera. Även i de fallen kan samordnad planering bli aktuell.

Region Västernorrland och länets kommuner har kommit överens om övergripande samarbete och samordning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De har dessutom gjort särskilda överenskommelser inom missbruks- och beroendevård samt stöd till unga.

Kontakt

Susanne Backström Näsman

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon: 0660-884 52

E-post: susanne.backstrom.nasman@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Maria Svensson

Socialt ansvarig samordnare

Telefon: 0660-26 51 96

E-post: maria.svensson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)