Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Lämna tillbaka hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska du lämna tillbaka det väl rengjort. Du kan lämna in hjälpmedel alla dagar 07:00-16:00 på anvisad plats i respektive entré på följande boenden: Bjästagården, Björkhem, Björnaborg, Båtsmanstorpet, Eken (entrén vid Järvedsvägen 47), Husum, Myrtengården och Prästbordet.

Du kan lämna tillbaka hjälpmedel på anvisad plats i entrén vid Wemerkassan på Örnsköldsviks sjukhus. Det är öppet måndag-fredag 07:00–16:00.

Tyngre eller skrymmande hjälpmedel kan Hjälpmedel Västernorrland hämta.
Ring 060-14 96 10 för att boka tid för hämtning. Telefontid 08:00–11:30 och 12:30–15:00.

Om du flyttar från kommunen, kontakta din nuvarande arbetsterapeut eller fysioterapeut för att få veta hur du ska göra med hjälpmedel som du lånat.