Länk till startsidan

Ansvar och uppgifter inom palliativ vård

Flera yrkesgrupper medverkar i den palliativa vården.

Palliativa sjuksköterskor

Kommunen har palliativa sjuksköterskor anställda med syfte att tydliggöra, utveckla och kvalitetssäkra den palliativa vården i vård och omsorgsboende och i hemsjukvården. De ger råd, stöd och vägledning samt handleder och utbildar andra yrkeskategorier.

Kommunen ansvarar för allmän palliativ vård i vård- och omsorgsboende och i hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå. Under dagtid tjänstgör omvårdnadsansvariga sjuksköterskor inom varje boende/hemsjukvårdsområde. De är också omvårdnadsledare för vård- och omsorgspersonalen. Under kväll och natt ansvarar kommunens sjukskötersketeam för omvårdnaden.

Palliativa ombud

Inom hemtjänsten finns palliativa ombud. De medverkar till att hemtjänstgruppen får ett medvetet förhållningsätt och ett strukturerat arbetssätt för att vårda den palliativa patienten och att bemöta de närstående. Det leder i sin tur till kontinuitet och personcentrerad palliativ vård.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

På vård- och omsorgsboende och hemsjukvård arbetar även arbetsterapeuter och fysioterapeuter som bland annat genomför bedömning, rådgivning, träning, förskrivning av hjälpmedel och bostadsanpassning.

Läkare

Region Västernorrland ansvarar för läkarinsatser.