Länk till startsidan

Palliativ vård

Bra att veta

Palliativ, lindrande, vård handlar om ett medvetet omhändertagande av en svårt sjuk person och de anhöriga i ett läge när bot inte längre är möjligt. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvalitet och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.

Alla som har behov av palliativ vård ska få det, oavsett om personen bor i vård- och omsorgsboende eller vårdas i det egna hemmet. För att den palliativa vården ska fungera utifrån den enskildes behov samverkar kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhusvård och olika professioner inom vården.

Planering och samverkan mellan medicinska och sociala insatser sker utifrån en, noggrant utarbetad, samordnad individuell vårdplan. Den enskildes önskemål om fortsatt vård och omsorg utgör utgångspunkten.

Kontakt

Hemsjukvården

Telefon: 0660-26 62 50

Öppetider telefon: 08:00-09:30 måndag-fredag

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)