Länk till startsidan

Demens

Bra att veta

Kommunens demenssjuksköterska kan ge råd, stöd och vägledning till dig som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom och till dina närstående. Bland annat erbjuder demenssjuksköterskan utbildningar riktade till dig och dina närstående. I demensskolan, som den kallas, varvas information med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Demensskolan återkommer med ett antal träffar varje vår och höst. Dina närstående kan också delta i anhöriggrupper.

Även du som inte är personligt berörd men ändå har frågor om demenssjukdomar är välkommen att kontakta demenssjuksköterskan.

Dagverksamhet

Du som varit i kontakt med läkare och fått en demensdiagnos har möjlighet att ansöka om plats på Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Kontakta i så fall kommunens biståndshandläggare.

Boende för personer med demenssjukdom

Om din boendesituation inte längre fungerar kan du ansöka om bistånd i form av ett vård- och omsorgsboende.

För att beviljas plats i ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning behöver du ha en demensdiagnos. Där erbjuds du en trygg och stimulerande omvårdnad för att du som har en demenssjukdom så långt som möjligt ska kunna behålla dina mentala och fysiska funktioner.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det ger dig som tillhör någon av dessa nationella minoriteter rätt till vård och omsorg hela eller en väsentlig del på minoritetsspråk. Har du önskemål om detta, ska du meddela det när du ansöker om boende.

När du ansöker om boende gör kommunen en bedömning av dina behov utifrån socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Linda Backman

Demensjuksköterska

Telefon: 0660-26 51 14

Öppettider telefon: måndag-fredag 08:00-11:00

E-post: linda.backman@ornskoldsvik.se

Välkommen att kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.