Länk till startsidan

Till privata utförare av personlig assistans

Bra att veta

Den här informationen riktar sig till dig som privat utförare av personlig assistans.

Merkostnader för sjuklön

Försäkringskassans schablonbelopp för assistansersättning är inte avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. För att täcka den merkostnad som uppstår för att betala sjuklön kan du som tillhandahåller personlig assistans ansöka om merkostnadsersättning från Örnsköldsviks kommun.

En förutsättning för att få ersättning av kommunen för dessa merkostnader är att en vikarie har anlitats för den sjuka personliga assistenten, det vill säga att assistans faktiskt har utförts.

Kommunens LSS-handläggare fattar beslut om det ekonomiska stödet (9 § 2 LSS).

Så ansöker du om merkostnad för sjuklön

När du ansöker om löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro ska du använda kommunens blankett "Merkostnad för sjuklön". Blanketten ska vara undertecknad av den enskilde, eller person som den enskilde har givit fullmakt.

Till varje ansökan ska samtliga följande handlingar bifogas:

  • Faktura.
  • Sammanställning av yrkat belopp som visar att faktisk merkostnad finns.
  • Kopia av sjukfrånvaroanmälan.
  • Kopia på lönespecifikation för ordinarie/vikarierande assistent eller annat underlag som styrker löneuppgifterna.
  • Beskrivning av övriga kollektivavtalsbundna kostnader.

Vid första ansökningstillfället ska du även skicka in en fullmakt från den enskilde. Av fullmakten ska det framgå vem som, i den enskildes ställe, har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot sådan ersättning från kommunen.

Komplett ansökan med tillhörande bilagor skickar du till:

Välfärdsförvaltningen
Att. Carina Häggström
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Märk fakturan med referensnummer: 79523000/00

Kontakt

Carina Häggström

Resursplanerare LSS

Telefon: 0660-88851

E-post: carina.haggstrom@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)