Länk till startsidan

Parkera med tillstånd för rörelsehindrad

Parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade är markerade med en rullstolssymbol. Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Besked om hur tillståndet gäller utomlands kan du få genom att kontakta din handikapporganisation eller respektive lands ambassad.

Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ger rätt att parkera:

  • på parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder under den tid som skyltar vid parkeringen anger
  • upp till tre timmar på gågata
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar. Parkering är tillåten om den inte hindrar annan trafik
  • högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.

När du parkerar placeras parkeringstillståndet på insidan av framrutan så att tillståndet syns tydligt utifrån.

Tänk på att:

  • tillståndet är personligt. Det är bara du som har fått tillståndet som har rätt att använda tillståndet och parkera på en plats som är reserverad för rörelsehindrade.
  • den som tillståndet är utfärdat till ska finnas med i bilen på den plats som angivits i ansökan och som nummerserien på tillståndet anger - som förare (2284-XXXXX-ÅÅM/K-F) eller som passagerare (2284-XXXXX-ÅÅM/K-P).
  • Missbrukas tillståndet kan kommunen återkalla det.
  • Ett parkeringstillstånd är stöldbegärligt, lämna därför inte tillståndet i bilen då det inte används.