Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

I Örnsköldsviks kommun är parkering med tillstånd för rörelsehindrade gratis på kommunal gatumark och på reserverade (skyltade) platser. Kommunen ser helst att du parkerar på reserverade platser. Om du parkerer på privat mark, var uppmärksam på skyltning, alternativt kontakta fastighets- eller markägare för information om parkeringsavgift. Många kommuner har bestämt att rörelsehindrade med parkeringstillstånd parkerar gratis. Kontakta aktuell kommun för besked om avgifter.