Länk till startsidan

Avgifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

I Örnsköldsviks kommun är parkering med tillstånd för rörelsehindrade gratis på kommunal gatumark och på reserverade (skyltade) platser. Kommunen ser helst att du parkerar på reserverade platser. Om du parkerer på privat mark, var uppmärksam på skyltning, alternativt kontakta fastighets- eller markägare för information om parkeringsavgift. Många kommuner har bestämt att rörelsehindrade med parkeringstillstånd parkerar gratis. Kontakta aktuell kommun för besked om avgifter.